بلوغ نوجوانی

نوجوانی، بلوغ و جوانی دوران حساس زندگی هر فردهستند. دوران نوجوانی زمانی است که تغییرات ظاهری و درونی با هم همراه می شوند تا کمال فرا رسد. در این دوران نه تنها رشد جسمانی آهنگی سریع دارد بلکه تکامل احساسات، روابط اجتماعی و منطقی نیز حرکتی تند و رو به جلو دارند. بلوغ دوران شناخت خود و پدیده های پیرامون خود است و شناخت یعنی تولد و زندگی دوباره. جوانی دوران تجارب سبز است. سبز سمبول طراوت، تازگی، روییدن و بهار است. سرما را از خاطره ها می زداید و خورشید را باهمه لطفش به یاد می آورد.

 


بلوغ و نوجوانی,دوران بلوغ,ویژگی های بلوغ


ادامه مطلب


مشکلات دوران نوجوانی

 

در این مقاله به ذکروتوضیح اجمالی 10مورد از مشکلات دوران نوجوانی می پردازیم.

 

ادامه مطلب

 


دوره نوجوانی و مشکلات آن - تحقیق در مورد دوره نوجوانی - ویژگی های دوره جوانی - دوره نوجوانی چیست - ‫دوره نوجوانی‬‎

  
 
 
منبع: دالفک